بانک امیلیانو یک بانک پنیری در ایتالیاست با پنیرها...- کانال آکابانو

بانک امیلیانو یک بانک پنیری در ایتالیاست با پنیرهایی به ارزش200 میلیون دلار که هرجایی یافت نمیشود. مردم پنیرهای خود را به بانک میسپارند تا بخوبی ازآنها نگهداری شود. #تحقيقات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات