حدود 90% زمین لرزه های جهان بر روی حلقه آتش واقع د...- کانال آکابانو

حدود 90% زمین لرزه های جهان بر روی حلقه آتش واقع در اقیانوس آرام رخ می دهد. #تحقيقات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات