دانشمندان می توانند گورخرها را مانند خواندن بارکد ...- کانال آکابانو

دانشمندان می توانند گورخرها را مانند خواندن بارکد با اسکن خطوط راه راهشان از همدیگر تشخیص دهند. #تحقيقات

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات

ويديوهاي مرتبط