گورخر و شتر مرغ معمولا با هم زندگی می کنند تا از ه...- کانال آکابانو

گورخر و شتر مرغ معمولا با هم زندگی می کنند تا از همدیگر در مقابل خطرات محافظت کنند. شترمرغ بهتر می بیند و گورخر بهتر می شنود و بو می کشد #حيوانات

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: حيوانات

ويديوهاي مرتبط