حدود 75 درصد نقش اول در فیلم های سینمایی هالیوود ر...- کانال آکابانو

حدود 75 درصد نقش اول در فیلم های سینمایی هالیوود را مردان بر عهده دارند. #تحقيقات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات