مرکز ملی تنیس بیلی جین کینگ، نیویورک در سال ۱۹۷۸ ت...- کانال آکابانو

مرکز ملی تنیس بیلی جین کینگ، نیویورک در سال ۱۹۷۸ تاسیس شده و دارای ۲۲ زمین تنیس است. #جهان_از_بالا

لايک0 انتشار در تلگرام