#حيوانات وشق یا سیاهگوش (گونه ای گربه وحشی با جثه...- کانال آکابانو

#حيوانات وشق یا سیاهگوش (گونه ای گربه وحشی با جثه ای نیمه بزرگ) که حیوانی فراری از انسان و دوربین است در این تصویر خاص در کانادا با چشمان زرد خود به دوربین زل زده است.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: حيوانات