فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی در طول روز شاهد...- کانال آکابانو

فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی در طول روز شاهد 15 غروب و 15 طلوع خورشید هستند. #نجوم

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: نجوم