دوباره باران گرفت باران معشوقه من است باران یعنی ق...- کانال آکابانو

دوباره باران گرفت باران معشوقه من است باران یعنی قرارهای خیس باران یعنی تو برمی گردی باران یعنی هوای تو پس باید چتر را بست راه رفت و نفس کشید... @akabano کانال بانوان آکا

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها: