این جغد زئوس نام دارد ؛ این جغد کور است ولی زیباتر...- کانال آکابانو

این جغد زئوس نام دارد ؛ این جغد کور است ولی زیباترین چشم در بین موجودات را دارد #حيوانات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: حيوانات