دریاچه هیلیر دریاچه ای صورتی رنگ در استرالیاست که ...- کانال آکابانو

دریاچه هیلیر دریاچه ای صورتی رنگ در استرالیاست که گمان می رود که یک ریز جاندار عامل رنگ آن است. #تحقيقات

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات