وامبَت ها پستانداران کیسه داری هستند که مدفوعی مکع...- کانال آکابانو

وامبَت ها پستانداران کیسه داری هستند که مدفوعی مکعبی شکل دارند. #حيوانات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: حيوانات