در حاملگی اگر عضوی از اعضای مادر آسیب ببیند، جنین ...- کانال آکابانو

در حاملگی اگر عضوی از اعضای مادر آسیب ببیند، جنین از داخل رحم سلول های بنیادی را برای ترمیم عضو مادر ارسال می کند

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: