بر اساس گفته فضانوردان، بوی فضا شبیه استیک خشک شده...- کانال آکابانو

بر اساس گفته فضانوردان، بوی فضا شبیه استیک خشک شده، فلز داغ و دود حاصل از جوشکاری است. #نجوم

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: نجوم