تقریبا چهار هزار میلیارد درخت متعلق به 16،000 گونه...- کانال آکابانو

تقریبا چهار هزار میلیارد درخت متعلق به 16،000 گونه مختلف در جنگل های بارانی آمازون می روید. #تحقيقات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات