رودلف دیزل، مخترع موتور دیزل در سال 1913 دست به خو...- کانال آکابانو

رودلف دیزل، مخترع موتور دیزل در سال 1913 دست به خودکشی زد. چرا که فکر نمی کرد اختراعش موفق خواهد بود. #تحقيقات

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات

ويديوهاي مرتبط