هوای خارج شده در هنگام عطسه می تواند تا 160 کیلومت...- کانال آکابانو

هوای خارج شده در هنگام عطسه می تواند تا 160 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشد. #تحقيقات

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات