هرچیزےڪه دلت بهش ایمان داره، بدون درسته..... چو...- کانال آکابانو

هرچیزےڪه دلت بهش ایمان داره، بدون درسته..... چون خدا بین تووقلبـته، و بهت خیروشر روالهام می ڪنه،،،،، ڪافیه بهش اعتمادڪنے، و دلتو بهش بسپارے!!!! اونوقت به آخر خوشبختـے رسیدے.....

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: