از اینکه یار تو باشم عجیب می ترسم به دردهام تو ب...- کانال آکابانو

از اینکه یار تو باشم عجیب می ترسم به دردهام تو باشی طبیب می ترسم از اینکه دل ببری عاشقم کنی اما ز بوسه هات لبم بی نصیب می ترسم اگرچه عشق تو دل را عجیب ' آدم' کرد ولی ز قصه ی 'حوا و سیب' می ترسم مرا نسوز که نفرین به دامنت گیرد از آه آیه ی 'امن یجیب ' می ترسم بجز تو هرکه ز هرجا رسید سنگم زد از آسمان تو هم عن قریب می ترسم دخیل مشهد موسی الرضام؛ گر بشود حواله ات به 'امام الغریب ' می ترسم #الهام_حق_مراد_خان دكلمه زهرا عالمي @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام