ته ،ته،ته همه ی ناامیدی ها... نداشتن ها، نخواستن...- کانال آکابانو

ته ،ته،ته همه ی ناامیدی ها... نداشتن ها، نخواستن ها، نبودن ها، بن بست هاو نرسیدنها، تو!!!!خـدارا داری که آغوشش رابرایت بازکرده است... ناامیدی چرا؟ خدا راصدابزن او همیشه درکنارتوست.. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط