چیچن ایتزا ساخت: سال600 میلادی مکان: مکزیک اثری با...- کانال آکابانو

چیچن ایتزا ساخت: سال600 میلادی مکان: مکزیک اثری باستانی از تمدن مایا است. کاربرد این معبد تقدیم قربانی به خدای باران مایاها، چاک، بوده است. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام