اگر ما می توانستیم فقط 0.1% انرژی جنبشی جذر و مد ا...- کانال آکابانو

اگر ما می توانستیم فقط 0.1% انرژی جنبشی جذر و مد اقیانوس ها را ذخیره کنیم می شد نیاز همه جهان به انرژی را 5 بار تامین می کرد. #تحقيقات https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام