سویلنت (Soylent) یک نوشیدنی مغذی است که هدف از آن ...- کانال آکابانو

سویلنت (Soylent) یک نوشیدنی مغذی است که هدف از آن پوشش دادن تمام‌های نیازهای تغذیه‌ای انسانی برای یک شخص بالغ است به طوری که تنها غذا اصلی او باشد. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام