شتر می تواند در سه دقیقه 200 لیتر آب بخورد. #حيوا...- کانال آکابانو

شتر می تواند در سه دقیقه 200 لیتر آب بخورد. #حيوانات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: حيوانات