مراسم افتتاحیه المپیک 2016 دیشب در ریودوژانیرو، بر...- کانال آکابانو

مراسم افتتاحیه المپیک 2016 دیشب در ریودوژانیرو، برزیل برگزار شد. مزکز جدیدالتاسیس تنیس و زمین تنیس ماریا بوئنو در این تصویر هوایی دیده می شود. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام