یک نرم افزار چهره شناسی تشخیص داد که مونالیزای لئو...- کانال آکابانو

یک نرم افزار چهره شناسی تشخیص داد که مونالیزای لئوناردو داوینچی 83% خوشحال، 9% منزجر، 6% هراسناک و 2% خشمگین است. #تحقيقات

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات

ويديوهاي مرتبط