همه آگهی های آیفون ساعت 9:41 صبح را نشان می دهند س...- کانال آکابانو

همه آگهی های آیفون ساعت 9:41 صبح را نشان می دهند ساعتی که برای اولین بار استیوجابز در سال 2007 از آن پرده برداری کرد. #تحقيقات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات