'پشتکار' ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگیست...- کانال آکابانو

'پشتکار' ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگیست و از استعداد بسیار مهم تر است. #ورزشي

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: ورزشي

ويديوهاي مرتبط