زندگی تک تک این ساعتهاست زندگی چرخش این عقربه هاس...- کانال آکابانو

زندگی تک تک این ساعتهاست زندگی چرخش این عقربه هاست زندگی رازدل مادراست زندگی پینه دست پدراست زندگی مثل زمان درگذراست زندگی آب روانیست،روان میگذرد آنچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد! @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط