تعداد ببرهایی که شهروندان آمریکایی به صورت خصوصی ن...- کانال آکابانو

تعداد ببرهایی که شهروندان آمریکایی به صورت خصوصی نگه داری می کنند بیشتر از تعداد ببرهای جهان در حیات وحش است. #حيوانات https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام