اسکندرمقدونی اولین فرمانروایی بود که تصویر چهره خو...- کانال آکابانو

اسکندرمقدونی اولین فرمانروایی بود که تصویر چهره خود را بر روی سکه ها گذاشت. #تحقيقات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات