لوگوی بلوتوث ترکیب حرف H و B (حروف اول Harald Blu...- کانال آکابانو

لوگوی بلوتوث ترکیب حرف H و B (حروف اول Harald Bluetooth) به خط قدیمی ژرمنی است. #تحقيقات خانواده بزرگ

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات