دانمارک وکانادا بر سر تملک جزیره ای خالی ازسکنه به...- کانال آکابانو

دانمارک وکانادا بر سر تملک جزیره ای خالی ازسکنه به نام هانس اختلاف دارندو از1930هریک پرچم خود و بطری های خالی نوشیدنی های خود را در آنجا رها می کنند https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام