دانمارک وکانادا بر سر تملک جزیره ای خالی ازسکنه به...- کانال آکابانو

دانمارک وکانادا بر سر تملک جزیره ای خالی ازسکنه به نام هانس اختلاف دارندو از1930هریک پرچم خود و بطری های خالی نوشیدنی های خود را در آنجا رها می کنند https://telegram.me/joinchat/AAAAADwKAHO64TEJO8wWdA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام