پرچم فعلی دانمارک بار اول در سال 1219 مورد استفاده...- کانال آکابانو

پرچم فعلی دانمارک بار اول در سال 1219 مورد استفاده قرار گرفت. هیچ کشور دیگری در حال حاضر وجود ندارد که این مدت طولانی از پرچم خود استفاده کرده باشد https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام