نیترات موجود در ڪودهای شیمیایی استفاده شده در ڪشت ...- کانال آکابانو

نیترات موجود در ڪودهای شیمیایی استفاده شده در ڪشت خیار، در پوست آن رسوب کرده و باعث ایجاد سمیت می شود. قبل از مصرف پوست آن را بگیرید.

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط