کم تراکم ترین کشور در اروپا فنلاند با 5,500,000 نف...- کانال آکابانو

کم تراکم ترین کشور در اروپا فنلاند با 5,500,000 نفر و تراکم 18 نفر در هر کیلومتر مربع است. #تحقيقات

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات