آتشفشانی به نام Ijen در اندونزی قرار دارد که شعله ...- کانال آکابانو

آتشفشانی به نام Ijen در اندونزی قرار دارد که شعله های آبی رنگ از آن فوران می کند. #تحقيقات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات