#شاعرانه من كه بخاطر تو با بقيه بد شدم اين رسمش ن...- کانال آکابانو

#شاعرانه من كه بخاطر تو با بقيه بد شدم اين رسمش نيس كه تو بخاطر بقيه با من بد بشي https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام