اژدهای کومودو (یک گونهٔ بزرگ مارمولک) حیوان ملی ان...- کانال آکابانو

اژدهای کومودو (یک گونهٔ بزرگ مارمولک) حیوان ملی اندونزی است. #تحقيقات خانواده بزرگ ما:

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات