از هر 20 آسیب دیدگی در زمین فوتبال یکی به خاطر شاد...- کانال آکابانو

از هر 20 آسیب دیدگی در زمین فوتبال یکی به خاطر شادی پس از گل رخ می دهد. #ورزشي

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: ورزشي