عضلات زمانی که ورزش می کنید رشد نمی کنند بلکه وقتی...- کانال آکابانو

عضلات زمانی که ورزش می کنید رشد نمی کنند بلکه وقتی خواب هستید رشد پیدا می کنند. پس هر شب به اندازه کافی (۸ -۹ ساعت) بخوابید. #ورزشي https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام