شنهای صحرای بزرگ آفریقا توسط باد مسیر بین دو قاره ...- کانال آکابانو

شنهای صحرای بزرگ آفریقا توسط باد مسیر بین دو قاره را طی می کنند تا مواد معدنی جنگل های آمازون را تامین کنند. در حقیقت صحرای آفریقا مسئول بارورسازی خاک آمازون است. #تحقيقات

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات

ويديوهاي مرتبط