مترسک دستهایت را... انقدر باز نکن... کسی نیست ک...- کانال آکابانو

مترسک دستهایت را... انقدر باز نکن... کسی نیست که تو را در آغوش بگیرد... تاوان ایستادگی همیشه تنهایی @akabano کانال بانوان آکا

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط