اگرمی خواهیدموهای سرشماپرپشت وقوی شودازسبزیجات است...- کانال آکابانو

اگرمی خواهیدموهای سرشماپرپشت وقوی شودازسبزیجات استفاده کنید نعناع،تره،ترتیزک بولاغ اوتی،برگ کلم، تربچه بهترازهمه شنبلیله راپخته به غذای روزانه اضافه کنید @akabano کانال بانوان آکا

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط