یک فرد معمولی در کل طول زندگی خود حدود 25،000 لیتر...- کانال آکابانو

یک فرد معمولی در کل طول زندگی خود حدود 25،000 لیتر بزاق تولید می کند که برای پر کردن دو استخر شنا کافی است. #تحقيقات

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات

ويديوهاي مرتبط