سر مجسمه آزادی قبل از نصب، در نمایشگاه جهانی سال 1...- کانال آکابانو

سر مجسمه آزادی قبل از نصب، در نمایشگاه جهانی سال 1878 پاریس به نمایش درآمده بود. #تحقيقات خانواده بزرگ:

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات