ارتش کره ی شمالی منظم ترین ارتش جهان کشوری که80درص...- کانال آکابانو

ارتش کره ی شمالی منظم ترین ارتش جهان کشوری که80درصدافرادش نظامی هستند #كره_شمالي خانواده بزرگ

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: كره_شمالي

ويديوهاي مرتبط