نوشابه مانع جذب کلسیم می‌شود و از این طریق می‌توان...- کانال آکابانو

نوشابه مانع جذب کلسیم می‌شود و از این طریق می‌تواند باعث کاهش رشد قد یا کوتاه قدی شود. #پزشكي خانواده بزرگ:

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: پزشكي

ويديوهاي مرتبط