بعد از برخورد به کوه یخ، 2 ساعت و 40 دقیقه طول کشی...- کانال آکابانو

بعد از برخورد به کوه یخ، 2 ساعت و 40 دقیقه طول کشید تا کشتی تایتانیک غرق شود. #تايتانيك خانواده بزرگ:

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تايتانيك