فوران آتشفشان کراکاتوآ دراندونزی در سال1883که از ف...- کانال آکابانو

فوران آتشفشان کراکاتوآ دراندونزی در سال1883که از فاصله 4800کیلومتری شنیده شدبلندترین صدای ثبت شده درتاریخ است #تحقيقات خانواده بزرگ

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات